Havel

Tvořící se z cigaretového kouře znamenající vzájemnou dohodu.